Warunki korzystania

Podstawowe zasady korzystania ze strony princesscasinobonus.pl

Wersja obowiązująca od 01.01.2022

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej princesscasinobonus.pl (dalej zwanej 'Serwisem').

2. Serwis oferuje użytkownikom dostęp do różnych treści, informacji oraz usług związanych z tematyką...

  • treść 1
  • treść 2
  • treść 3

3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Warunki korzystania z Serwisu

1. Serwis jest dostępny dla osób pełnoletnich oraz posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Użytkownik ma obowiązek korzystać z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem oraz ogólnie akceptowanymi zasadami etyki.

3. Zabrania się:

  • umieszczania w Serwisie treści naruszających prawo, prawa autorskie lub prawa osób trzecich,
  • wykorzystywania Serwisu w celach niezgodnych z obowiązującym prawem,
  • rozpowszechniania materiałów o charakterze pornograficznym lub obraźliwym,
  • naruszania prywatności innych użytkowników Serwisu,
  • rozpowszechniania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone przez siebie w Serwisie.

3. Odpowiedzialność Serwisu

1. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełne i bezawaryjne funkcjonowanie Serwisu. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Serwisu bądź trudności techniczne.

2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników Serwisu. Użytkownicy odpowiadają za treści przez siebie zamieszczane.

4. Ochrona danych osobowych

1. Serwis dokłada wszelkich starań, aby chronić przekazywane mu dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem.

  • Podstawowe informacje dotyczące polityki prywatności Serwisu:
  • ...

2. Administrator Serwisu gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.